Merciyes’e HOÞGELDÝNÝZ...

Þirketimiz 2008 yýlýndan itibaren,
Kamyon, Otobüs, Çekici, Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar için
mekanik , elektrik, kaporta ve boya hizmetlerini siz deðerli müþterilerimize sunmaktan
gurur duymaktadýr.

Acil yardýmlar için 7gün/24saat hizmetinizdeyiz.
Acil :0533 551 51 42

2010 yýlýnda toplu taþýma araçlarý üretimi ve tasarýmý alanýnda faaliyet gösterilmek
üzere genç ve dinamik bir firma olarak kurulan TCV, Bozankaya TCV toplu taþýma
araçlarý pazarýnda yenilikçi ve yaratýcý ürün konseptleri geliþtirmede cesur davranan,
paydaþlarýna tüm temas noktalarýna güven veren bir anlayýþý benimsemiþtir.

Karayolu taþýmacýlýðýna ve otobüslere deðer katan PLS marka özel lift sistemini þimdi
rahat ve  güvenli þekilde, profesyonel ekiplerle montajý yapýlmaktadýr.
Seyir halinde Damperli kamyon ve çekicilerin güvenliði için 10 Km/h hýza
sabitlenen sistemin montajýný profesyonel ekibimiz tarafýndan itinayla
yapýlmaktadýr.
Detaylý bilgi için lütfen bizi arayýn...


Detaylý bilgi için bize ulaþýn...
Web Page Maker, create your own web pages.